การประชุมชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน กระทรวงสาธารณสุข Click
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี


การประชุมชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน กระทรวงสาธารณสุข
Click
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ตัวชี้วัด 2557 Click

 

มีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ โทร .0 - 2590 - 1383, 2-590-2405
    ปรับปรุง web page โดย นางประทีป อัศวภูมิ โทร. 0 - 2590 - 1504 Fax 0-2590-2358